پيوندهاي استانداري
فيلم
انتخابات
پيوندهاي ملي
امام

رهبري

رئيس جمهوري

پاد

وزارت كشور
اخبار > اطلاعيه برگزاري اولین دوره انتخابات تعيين نماينده تشكل ها در شورای توسعه و حمایت از تشكل هاي مردم نهاد استان قم


  چاپ        ارسال به دوست

اطلاعيه برگزاري اولین دوره انتخابات تعيين نماينده تشكل ها در شورای توسعه و حمایت از تشكل هاي مردم نهاد استان قم

اطلاعيه شماره يك

اطلاعيه برگزاري اولین دوره انتخابات تعيين نماينده تشكل ها در شورای توسعه و حمایت از تشكل هاي مردم نهاد استان قم


در اجراي تصويب نامه شماره 67735/ت مورخ 6/6/95 هيات وزيران (موضوع آئين نامه اجرايي تشكلهاي مردم نهاد) ، اولین دوره انتخابات تعيين نماينده تشكل ها در شورای توسعه و حمایت از تشكل هاي مردم نهاد استان قم طي روز چهارشنبه تاريخ 29/08/98 راس ساعت 10 صبح در محل سالن بعثت خانه جوانان استان قم (جنب استانداري قم) برگزار خواهد شد. بدينوسيله از نمايندگان تشكلهاي مردم نهاد داراي پروانه فعاليت از استانداري قم ، دعوت بعمل مي آيد بمنظور ثبت نام و دريافت كارت ورود به جلسه انتخابات ، به شرح ذيل اقدام نمايند .
الف : تشكلهايي كه متقاضي نامزدي انتخابات جهت تصدي سمت "نماينده تشكلهاي مردم نهاد در شورای توسعه و حمایت استان قم " هستند، مي بايست در خصوص معرفي نماينده و ثبت نام از تاريخ 01/07/98 لغايت 15/07/98 اقدام نمايند.
ب : تشكلهايي كه صرفا متقاضي شركت در جلسه انتخابات بمنظور راي دادن هستند ، مي توانند از تاريخ 01/07/98 لغايت 25/08/98 در خصوص معرفي نماينده و ثبت نام اقدام كنند .
*مدارك مورد نياز جهت صدور كارت ورودبه جلسه راي دهندگان و نامزدهاي انتخابات بشرح ذيل است :
1. تصوير پروانه فعاليت صادره از استانداري قم
2.تصوير آخرين آگهي روزنامه رسمي كشور مبني بر ثبت تغييرات هيات مديره سازمان مردم نهاد .
3.اصل صورتجلسه هيات مديره سازمان مردم نهاد مبني بر معرفي نماينده تام الاختيار جهت شركت در انتخابات (ممهوربه مهرسازمان مردم نهاد).
4.يك قطعه عكس 4×3براي نماينده
5.تصوير صفحه اول شناسنامه ،تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت و تكميل فرم ثبت نام براي نامزدهاي تصدي سمت نمايندگي تشكل هاي مردم نهاد .
*لازم به ذكر است هر كدام از سازمان مردم نهاد صرفا مي تواند در خصوص معرفي يك نفر نماينده اقدام كرده و حضور نماينده جهت ثبت نام و دريافت كارت ورود به جلسه الزامي است .
*محل ثبت نام : دبير خانه تشكلهاي مردم نهاد مستقر در دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري قم.

دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري قم

 


١٣:٠٨ - چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨    /    شماره : ١٩٨١٧    /    تعداد نمایش : ٢٦٨خروج
استاندار قم
اطلاعيه هاي مهم و مقالات
گزارش تصويري

روز كاري استاندار قم- چهارشنبه مورخ 24-07-98روز كاري استاندار قم- چهارشنبه مورخ 24-07-98 روز كاري استاندار قم- سه شنبه مورخ 23-07-98روز كاري استاندار قم- سه شنبه مورخ 23-07-98 روز كاري استاندار قم- يكشنبه مورخ 21-07-98روز كاري استاندار قم- يكشنبه مورخ 21-07-98 روز كاري استاندار قم- شنبه مورخ 20-07-98روز كاري استاندار قم- شنبه مورخ 20-07-98
ادارات و سازمان ها
اوقات شرعي
- معاونت سياسي امنيتي و اجتماعي:
- معاونت هماهنگي امور عمراني:
- معاونت امور اقتصادي و توسعه منابع:
- معاونت هماهنگي امور زائرين:
- روابط عمومي و امور بين الملل:
- بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي:
31620590
31620111
31620104
31620211
31620231
31620146
- تلفن گويا:
- حراست:
- سامد:
- دفتر فرماندار قم:
- فكس :
- كد پستي:
31620380،31620444،31620443
31620286
31620459
37117210
36564357
3718187819