گزارش تصويري


سفر آقاي آقای فیلیپو گرندی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بازديد جناب آقاي رمضان پناهي مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري قم و ساير اعضاي كارگروه فرعي اتباع خارجي استان قم از دفاتر كفالت گــــــزارش تصــويــري همايش مسئولين هيئات مذهبي اتباع خارجي استان

اوقات شرعي
درخواست خروج از كشور

-مراحل اقدام دریافت برگه خروجی عادی (برای سرپرست)

گام اول: سرپرست به همراه افراد ذکور بالای 18 سال و همسر به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و تعهدی مبنی بر اینکه "داوطلب کارت خود و کلیه اعضای خانوار را ابطال کرده و برگه خروجی عادی به مقصد تایباد برای کلیه اعضای خانوار دریافت نماید و در آینده نسبت به این اقدام هیچگونه ادعا و اعتراض نخواهد داشت"

گام دوم:  سرپرست با کارت آمایش معتبر به همراه اصل تعهدنامه محضری و مبلغ نقدی 150هزار ریال موجودی در کارت عابربانک(عضوشتاب) به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم جهت ابطال کارت و دریافت برگه خروجی عادی مراجعه نماید.

نکته: در صورت ابطال کارت و دریافت برگه تردد خروجی عادی، به هیچ عنوان کارت شناسایی بازیابی نخواهد شد.

 

-مراحل اقدام به دریافت برگه خروجی عادی (برای عضو خانوار)

گام اول: چنانچه عضو خانوار افرا ذکور بالای 18 سال باشند تنها خود شخص به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و تعهدی مبنی بر اینکه "داوطلب کارت خود را ابطال کرده و برگه خروجی عادی دریافت نماید و در آینده نسبت به این اقدام هیچ گونه ادعا و اعتراضی نخواهم داشت."

گام دوم:  چنانچه عضو خانوار افراد اناث و یا افراد ذکور زیر18 سال باشند مراحل گام اول (تعهد محضری) می بایست به همراه سرپرست انجام گیرد.

گام سوم: عضو داوطلب با اصل کارت آمایش معتبر و تعهدنامه محضری و مبلغ 150هزار ریال موجودی در کارت عابربانک (عضو شتاب) جهت ابطال کارت و دریافت برگه تردد خروجی عادی به مقصد تایباد(افغانستان) به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم مراجعه نماید.

نکته:در صورت ابطال کارت و دریافت برگه خروجی عادی به هیچ عنوان کارت شناسایی بازیابی نخواهد شد.

 


 ارسال ایمیل
اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد