گزارش تصويري


سفر آقاي آقای فیلیپو گرندی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بازديد جناب آقاي رمضان پناهي مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري قم و ساير اعضاي كارگروه فرعي اتباع خارجي استان قم از دفاتر كفالت گــــــزارش تصــويــري همايش مسئولين هيئات مذهبي اتباع خارجي استان

اوقات شرعي
ادغام پرونده زوجين

ازدواج

در مورد ازدواج اتباع دو صورت می باشد: یا هردو از استان قم هستند و یا شوهر از قم و خانم از سایر استان ها انتقالی است که پس از آماده نمودن مدارک روند کلی به شرح زیر است:

1-تحویل مدارک

2-بررسی مدارک

3-انتقالی مدارک از پرونده های خانوار قبلی (درصورتی که همسر انتقالی از سایر

 استانها باشد مدارک از دبیرخانه اخذ و ثبت گردد)

4-ثبت مشخصات در خانوار جدید در پرونده و سیستم کامپیوتر

5-معرفی به واحد صدور برگه 3 ماهه داخل استان

 

مدارک مورد نیاز جهت ادغام پرونده زوج ها:

1-عکس 4*3 هر نفر 1 عدد

2- اصل عقدنامه و کپی صفحات اول و دوم

3-اصل و کپی کارت زن و مرد (کارت زن انتقالی از شهرستانها همان

برگه تردد انتقالی است)

4-اصل و کپی گواهی ولادت فرزندان 1 عدد

5-سی دی عکس تکی از همسر و فرزندان بالای 2سال (حجم هر عکس بیشتر از 100کیلوبایت، به

همراه یک عکس 4*3 از فرزند)

6-یک کارت عابر بانک که مبالغ زیر در آن موجود باشد:

الف)15هزارتومان برای همسرانتقالی از شهرستان  ب)15هزارتومان برای هر فرزند  ج)30هزارتومان برای زن و شوهر


 

اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد