گزارش تصويري


سفر آقاي آقای فیلیپو گرندی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بازديد جناب آقاي رمضان پناهي مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري قم و ساير اعضاي كارگروه فرعي اتباع خارجي استان قم از دفاتر كفالت گــــــزارش تصــويــري همايش مسئولين هيئات مذهبي اتباع خارجي استان

اوقات شرعي
ثبت هيات هاي مذهبي

   دانلود : مشخصات_اركان_فرم3.pdf           حجم فایل 125 KB
   دانلود : فرم_فعاليتهاي_هيات_4.pdf           حجم فایل 152 KB
   دانلود : فرم_2.pdf           حجم فایل 194 KB
   دانلود : فرم_1.pdf           حجم فایل 253 KB
   دانلود : اساسنامه.pdf           حجم فایل 1080 KB
اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد