گزارش تصويري


سفر آقاي آقای فیلیپو گرندی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بازديد جناب آقاي رمضان پناهي مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري قم و ساير اعضاي كارگروه فرعي اتباع خارجي استان قم از دفاتر كفالت گــــــزارش تصــويــري همايش مسئولين هيئات مذهبي اتباع خارجي استان

اوقات شرعي
درخواست ثبت ازدواج مرد ايراني با بانوي خارجي دارنده كارت هويت

بسمه تعالي

شرایط ثبت ازدواج مردان ایرانی  با بانوان خارجی

تقسيم بندي بر اساس نوع مدارك بانوي خارجي نياز :

1)     خانم خارجی دارای کارت هویت معتبر :

*جهت ثبت رسمی ازدواج  می بایستی به اداره كل اتباع مراجعه و نسبت به ثبت اقدام نمایند  .

2)    خانم خارجی دارای کارت آمایش معتبر :

*جهت ثبت رسمی ازدواج  می بایستی به اداره كل اتباع مراجعه و نسبت به تبدیل کارت آمایش  جدید  به کارت هویت اقدام و پس از تبدیل وضعیت با کارت جدید اقدام به ثبت نماید .  

3)   خانم خارجی دارای گذرنامه با روادید معتبر :

*جهت ثبت رسمی ازدواج  می بایستی به پلیس مهاجرت و اداره گذرنامه  ناجا  مراجعه  نماید  .

4)  خانم خارجی فاقد مدرک معتبر  :

           توضیحات : در اینگونه موارد لازم است زن  تبعه خارجی نسبت به خروج  از کشور اقدام  و با اخذ گذرنامه و روادید معتبر ( با ویزا ) وارد کشور جمهوری اسلامی ایران گردد  . در ضمن پس از مراجعه با گذرنامه و روادید معتبر جهت تشکیل پرونده  ازدواجی می بایستی به پلیس مهاجرت  و اداره گذرنامه ناجا  مراجعه نمایند  .  

تشکیل پرونده ثبت ازدواج مردان ایرانی  با بانوان خارجی  :

*در صورت داشتن شرایط ثبت ازدواج مدارک ذیل الزامیست :

1)    کپی کارت هویت معتبر زوجه

2)    کپی مدارک والدین زوجه ( در صورت فوت ؛ ارائه کپی فوت والدین)

3)    کپی شناسنامه زوج از تمام صفحات

4)    کپی کارت ملی زوج

5)    كپي کارت پایان خدمت زوج

6)    در صورت داشتن گذرنامه زوج ( ارئه کپی گذرنامه )

7)    کپی مدارک والدین زوج ( در صورت فوت ارائه ؛ کپی فوت والدین)

8)    در صورت داشتن عقدنامه شرعی ( ارائه کپی )

9)    عکس جدید  4 عدد   4*3

10)در صورت داشتن فرزند ( ارائه کپی مدارک فرزند )

11)  تعهد زوجه  ، تعهد پدر زوجه ( در صورت فوت پدر زوجه ارائه کپی فوت نامه الزامیست و ارائه تعهد توسط مادر زوجه در یکی از محضرهای ثبت اسناد رسمی )

 

توضیحات :  پس از انجام مراحل بالا و تکمیل فرمهای ازدواج و در صورت  موافقت سازمانهای مربوطه مبنی بر ثبت ازدواج ، پروانه زناشویی صادر و تحویل متقاضی جهت ارائه به محضر خانه و ثبت احوال می گردد .

كارشناس مربوطه :آقاي رنجبر   تلفن : 37723838 داخلي 5
   دانلود : فرم_اولیه_درخواست_ازدواج.pdf           حجم فایل 170 KB
اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد